Jak napisać podanie o pracę - informacje i wzór dokumentu

Podanie o prace to zwykle pierwszy dokument, na jaki patrzy nasz potencjalny pracodawca. Oczywiście takie podanie mogłoby mieć formę swobodną, jednak na rynku pracy utarły się już dawno pewne schematy, których nieprzestrzeganie może źle świadczyć o osobie ubiegającej się o dane stanowisko i w efekcie skutkować odrzuceniem kandydata ze względu na brak podstawowych kompetencji już na starcie. Dlatego w poniższym tekście zawarto kilka istotnych informacji, na jakie należy zwrócić uwagę podczas komponowania dokumentu oraz co powinno, a co nie powinno się w nim znaleźć. Dodatkowo przedstawiamy też uniwersalny wzór podania o pracę, który można wykorzystać do napisania własnego wniosku o przyjęcie na konkretne stanowisko!


Forma i układ dokumentu

Podanie o pracę zaczynamy pisać od góry do dołu. Na początku należy podać miejsce i datę sporządzenia dokumentu (np. Poznań, 1.02.2018 r.), które powinny znaleźć się po prawej stronie. Jest to wbrew pozorom istotny element, ponieważ data zbyt późna może uniemożliwić pracodawcy szybkie podpisanie z nami umowy o pracę, dlatego nie powinna ona wyprzedzać dnia złożenia podania osobiście lub jego wysłania pocztą. Najlepiej jak dane te będą zgodne ze stanem faktycznym.

Wiersz niżej - po lewej stronie - należy umieścić dane personalne osoby ubiegającej się o stanowisko, czyli nadawcy podania. Ta część powinna zawierać imię i nazwisko (z ewentualnym stopniem naukowym poprzedzającym imię), pełny adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny oraz numer telefonu wraz z adresem e-mail (jeśli takowy posiadamy). 

Kolejnym elementem umieszczonym jedną linię niżej powinien być zwrot do osoby, do której kierujemy podanie (np. Sz. P. Dyrektor), linię niżej - jego imię i nazwisko, nazwa firmy i jej adres. Jeśli nie wiemy do kogo konkretnie skierować nasze podanie, należy podać wyłącznie nazwę przedsiębiorstwa lub jego działu (np. Dział Rekrutacji).

Ostatnią rzeczą poprzedzającą teść podania jest nagłówek - tytuł, który może być wyśrodkowany lub zorientowany po lewej stronie dokumentu. Chodzi tu o zwrot "Podanie" lub "Podanie o pracę", który dodatkowo dobrze jest wypisać drukowanymi literami lub nieco większą i pogrubioną czcionką.
Pod właściwą treścią podania należy się podpisać własnoręcznie, a podpis poprzedzić zwrotem "Z poważaniem,".


Co powinno znaleźć się w treści podania o pracę, a czego unikać?

Po pierwsze, należy podkreślić, że podanie o pracę to zwykle pierwszy kontakt pracodawcy z naszą osobą. Do pisania elaboratów zachwalających naszą osobę i wyjaśniajacych, dlaczego akurat na tym stanowisku nam zależy, służy tak zwany list motywacyjny. Dlatego właśnie w podaniu o pracę należy zawrzeć najistotniejsze dane ujęte w możliwie najbardziej treściwych zdaniach. 
Pierwszy akapit powinien być prośbą w formie grzecznościowej o przyjęcie do pracy. Drugi to zwykle uzasadnienie podania, gdzie można wymienić najistotniejsze dla pracodawcy elementy naszych kwalifikacji i wykształcenia, a dalej podać kilka przydatnych cech naszej osobowości. Należy unikać dokładnego powielania treści listu motywacyjnego lub informacji zawartych w Curriculum Vitae.
Dobrze jest dołączyć jeszcze jedno lub dwa zdania podsumowania z dopiskiem o załącznikach. 

Wzór podania o pracę:

 

 

 

 

 

Miasto, 1.02.2018 r.
Anatol Kowalski
ul. Jakaś 2/2
00-000 Miasto
tel. 999283837
e-mail: anatol.k@jakaspoczta.pl
Sz. P. Dyrektor
"FIRMEX" Sp. z o. o.
ul. Ulicowa 2
00-000 Jakieś Miasto


P O D A N I E  O  PRACĘ


W odpowiedzi na Pana ogłoszenie opublikowane na łamach lokalnej prasy, zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do pracy na stanowisko (tu podać jakie). 
Na podobnym stanowisku pracowałem przez ostatnie lata, gdzie zdobyłem bezcenne doświadczenie zawodowe, dlatego uważam, że będę najlepszym kandydatem do pracy w Pana firmie. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe, a ukończone przeze mnie studia/szkoła doskonale przygotowały mnie pod kontem wiedzy i umiejętności do pracy na pożądanym prze zemnie stanowisku. Niezbędne dokumenty pozwolę sobie dołączyć do niniejszego podania. Swoją kandydaturę z przyjemnością przybliżę dokładniej podczas umówionej rozmowy kwalifikacyjnej.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.Z poważanie,
Anatol Kowalski
Załączniki:
  • Curriculum Vitae
  • List motywacyjny
  • Dyplomy i kwalifikacje
  • Odbyte szkolenia zawodowe
  • Referencje

LIST MOTYWACYJNY


POTRZEBUJESZ GOTOWEGO LISTU MOTYWACYJNEGO? WEJDŹ NA Praca.fm
Dziesiątki darmowych listów motywacyjnych dla wielu zawodów.