poniedziałek, 16 kwietnia 2018Kraków, 21.04.2018 r.
Artur Brzęczyszczykiewicz
ul. Brzeska 33/2
12-310 Kraków
tel. 29199291
e-mail: b.artur@jakaspoczta.pl
Sz. P. Dyrektor
Szkoły podstawowej nr 12
ul. Szkolna 34
12-332 Kraków
P O D A N I E O PRACĘ


W odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczoną na stronie małopolskiego Kuratorium Oświaty, zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do pracy w Pana szkole na stanowisko nauczyciela matematyki.

Prośbę swoją argumentuję tym, że posiadam już doświadczenie na identycznym stanowisku, ponieważ pracowałem już jako nauczyciel przez 3 lata w Szkole podstawowej w swojej rodzinnej miejscowości, gdzie uzyskałem stopień nauczyciela kontraktowego z oceną bardzo dobrą. Dodam również, że jestem absolwentem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, który ukończyłem z wyróżnieniem. Studia przygotowały mnie dogłębnie do pracy z dziećmi, w której wykorzystuję nie tylko zdobyte doświadczenie i wiedzę, ale też najnowsze technologie. Mam pełne wykształcenie magisterskie z uprawnieniami do pracy w szkolnictwie. Jestem osobą sumienną, pracowitą i punktualną, która łatwo nawiązuje pozytywne relacje nie tylko ze współpracownikami, ale też z dziećmi i młodzieżą. Moi uczniowie w poprzedniej pracy uzyskiwali dobre wyniki, a niektórzy z nich brali z powodzeniem udział w matematycznych konkursach przedmiotowych.
Będę wdzięczny za pozytywne rozpatrzenie niniejszego podania, a dokładniejszych informacji na temat swojej osoby udzielę podczas rozmowy kwalifikacyjnej w dogodnym dla Pana terminie. W załączeniu przesyłam kopie niezbędnych dokumentów potwierdzających moje wykształcenie.


Z poważaniem,
Artur Brzęczyszczykiewicz
Załączniki:
  • Curriculum Vitae
  • Dyplom magisterski
  • Suplement do dyplomu
  • Uprawnienia pedagogiczne
  • Uprawnienia opiekuna wycieczek
  • Potwierdzenie stopnia awansu zawodowego
  • Referencje z poprzedniej placówki

LIST MOTYWACYJNY


POTRZEBUJESZ GOTOWEGO LISTU MOTYWACYJNEGO? WEJDŹ NA Praca.fm
Dziesiątki darmowych listów motywacyjnych dla wielu zawodów.