sobota, 17 lutego 2018


Wzór podania o pracę w szpitalu na stanowisku salowej.Miejscowość, Data
Imię i Nazwisko
Adres
Kod pocztowy
tel.:
email:
Nazwa Firmy
Adres
Kod pocztowy


Podanie o pracę 


Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o przyjęcie mnie do pracy w szpitalu na stanowisko salowa. 
Ukończyłam szkołę (nazwa szkoły), dzięki której zyskałam uprawnienia do wykonywania zawodu. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując kilka lat w szpitalu (nazwa szpitala) oraz w szpitalu (nazwa szpitala). Moi poprzedni pracodawcy cenili mnie przede wszystkim za uczciwość, pracowitość oraz sumienne wykonywanie wszystkich powierzonych mi obowiązków. Praca w państwa placówce pomoże mi rozwijać moją największą pasję, którą jest moja praca salowej, czyli niesienie pomocy dla osób, które najbardziej jej potrzebują.
  
Praca w szpitalu na stanowisku salowej wymaga o wiele więcej, niż kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia. Praca w tej placówce wymaga posiadania empatii oraz odpowiedniego zachowania w stosunku do pacjentów. Pacjenci muszą czuć, że wszyscy pracownicy są do nich uprzejmie nastawieni oraz cierpliwie zniosą wszystkie uwagi. Uważam się za osobę uprzejmą oraz miłą. W placówkach, w których wcześniej pracowałam pacjenci bardzo cenili współpracę ze mną i zawsze z uśmiechem na twarzy czekali na moje przyjście. Od kilku lat sumienne wykonuje wszystkie obowiązki związane ze stanowiskiem salowa i nigdy nie spotkałam się z żadnymi skargami. Uważam więc siebie za dobrego pracownika, który potrafi sumiennie i z oddaniem wykonywać wszystkie powierzone mu obowiązki.  

Mam nadzieję, że spełniam wszystkie Państwa wymagania dotyczące pracownika na stanowisku salowa. Poza podaniem o pracę dołączam jeszcze dokumenty potwierdzające moje wykształcenie oraz referencje wystawione przez moich poprzednich pracodawców. Mam ogromną nadzieję, że moje podanie o pracę zostanie pozytywnie rozpatrzone i będę miała możliwość zaprezentowania swojej kandydatury podczas rozmowy o pracę.  

Z poważaniem,  
Podpis 

LIST MOTYWACYJNY


POTRZEBUJESZ GOTOWEGO LISTU MOTYWACYJNEGO? WEJDŹ NA Praca.fm
Dziesiątki darmowych listów motywacyjnych dla wielu zawodów.