piątek, 16 lutego 2018


Przykładowe podanie o pracę w przedszkolu na stanowisku nauczyciela języka angielskiego.


Krosno, 18.10.2018 r.
Marta Angielska
ul. Polska 966
44-201 Krosno
tel. 281828192
e-mail: amarta@jakaspoczta.pl
Sz. P. Dyrektor
Andrzej Bęben
ul. Rzeszowska 12
44-312 Krosno

P O D A N I E  O  PRACĘ
W odpowiedzi na Pana ogłoszenie zamieszczone na łamach "Kuriera Krośnieńskiego" uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy na stanowisku nauczycielki języka angielskiego w prowadzonym przez Pana przedszkolu.
Argumentem przemawiającym za moją osobą jest fakt, iż ukończyłam studia na filologii angielskiej w Rzeszowie ze specjalizacją pedagogiczną. Studia ukończyłam z wyróżnieniem, otrzymując stopień magistra. Posiadam również uprawnienia do nauczania w placówkach oświatowych wszystkich stopni - również w przedszkolach. Mam spore doświadczenie w pracy z najmłodszymi. Już w trakcie studiów odbyłam wymagane przepisami praktyki pedagogiczne na podobnym stanowisku, a przez kolejnych pięć lat pracowałam w szkole podstawowej jako nauczyciel języka angielskiego w klasach nauczania początkowego. W trakcie swojej pracy uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego. Dowodzi to, iż ciągle podnosiłam i nadal podnoszę swoje zawodowe kwalifikacje.
Dodatkowo nadmienię, że jestem osobą przez dzieci lubianą i łatwo nawiązuję z nimi pozytywne relacje szybko budząc ich sympatię. Pracy w Krośnie poszukuję ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.
Wszelkie niezbędne dokumenty przesyłam w załączeniu i bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.
Z poważaniem,
Marta AngielskaZałączniki:
  • Curriculum Vitae
  • List motywacyjny
  • kopia dyplomu ukończenia studiów
  • kopia uprawnień pedagogicznych
  • referencje
  • dokumenty poświadczające szkolenia i awans zawodowy

LIST MOTYWACYJNY


POTRZEBUJESZ GOTOWEGO LISTU MOTYWACYJNEGO? WEJDŹ NA Praca.fm
Dziesiątki darmowych listów motywacyjnych dla wielu zawodów.