poniedziałek, 19 lutego 2018
Wzór podania o przyjęcie do pracy na stanowisko konsultanta ds. obsługi klienta.
Miejscowość, Data
Imię i Nazwisko
Adres
Kod pocztowy
tel.:
email:
Nazwa Firmy
Adres
Kod pocztowy

Podanie o pracę 


Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o przyjęcie mnie do pracy w (nazwa firmy) na stanowisko konsultanta. 

Ukończyłam szkołę/studia (nazwa szkoły lub uczelni) o specjalności/ na kierunku (nazwa specjalności szkoły lub nazwa kierunku w przypadku uniwersytetu). Dotychczas udało mi się zdobyć doświadczenie na praktykach w (nazwa firmy) oraz na stażu w (nazwa firmy). Do moich obowiązków należało (opis kilku kluczowych zadań, które zostały wam powierzone na praktykach lub stażu, np. rozmowy telefoniczne z klientami lub przygotowywanie dokumentów). Moim poprzedni pracodawcy cenili mnie za umiejętność pracy w grupie oraz za sumienne i dokładne wykonywanie wszystkich powierzonych mi obowiązków. Potrafię również bardzo łatwo nawiązywać kontakt z innymi ludźmi. 

Jestem osobą ambitną, chętną do nauki oraz nowych wyzwań. Praca w Państwa firmie pozwoliłaby mi rozwinąć bardzo ważną umiejętność, jaką jest profesjonalna komunikacja z klientem. Zadanie to wymaga nie tylko ogromnej wiedzy, ale również posiadania wielu cech. Do najważniejszych z nich należy skupienie oraz opanowanie. Obowiązkiem każdego pracownika jest pamiętanie o tym, że to klient jest naszym Panem, a naszym zadaniem jest spełnienie jego oczekiwań. 

Mam ogromną nadzieję, że spełniam wszystkie Państwa wymagania związane z objęciem stanowiska w firmie jako konsultant. Decydując się na zatrudnienie mnie w Państwa firmie, zyskacie solidnego i uczciwego pracownika, który postara się dokładnie wykonywać wszystkie powierzone mu obowiązki. Do podania o pracę dołączam również dokumenty potwierdzające moje kwalifikację oraz listy referencyjne wystawione mi przez moich poprzednich pracodawców. Mam nadzieję, że moje podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone i będę mogła zaprezentować swoją kandydaturę osobiście na spotkaniu rekrutacyjnym. 
Z poważaniem, 
Podpis

LIST MOTYWACYJNY


POTRZEBUJESZ GOTOWEGO LISTU MOTYWACYJNEGO? WEJDŹ NA Praca.fm
Dziesiątki darmowych listów motywacyjnych dla wielu zawodów.